Firma Neo Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,2 kW oraz akumulatora 12.0 kW w firmie NEO Komputer Sp.J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski w miejscowości Ostróda”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,2 kW oraz akumulatora 12.0 kW w budynku siedziby głównej firmy NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski w miejscowości Ostróda w o okresie od 06.02.2020r. do 30.06.2020r.

Realizacja projektu przyczyni się m. in. do poprawy stanu środowiska naturalnego w powiecie ostródzkim w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co z kolei będzie skutkiem mniejszego zużycia energii. Realizowana inwestycja wpłynie na zaspokojenie zarówno bieżących jak i prognozowanych potrzeb firmy Neo Komputer, dzięki zwiększeniu funkcjonalności budynku siedziby głównej firmy poprzez wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej. Zamontowana na dachu budynku firmy instalacja fotowoltaiczna współgrać będzie z zainstalowanym już w budynku nowoczesnym systemem instalacji wewnętrznych, co pozwoli w pełni zasilić urządzenia odpowiedzialne za: ogrzewanie, wentylację, chłodzenie, oświetlenie, system alarmowy powiązany z systemem wykonawczym oraz serwety i komputery służące do codziennej pracy firmy, a w konsekwencji przyczyni się do oszczędności kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 255 723,11 zł, w tym dofinansowanie 176 719,22 zł.

Bądź z nami w kontakcie

Prywatność

NEO Technika Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski

NIP: 7411962365

REGON: 519611963
KRS: 0000280721

Dane rachunku bankowego:

BGŻ BNP Paribas
PL68234000096750242000000013
SWIFT: PPABPLPK

Salon w Ostródzie:

ul. Grunwaldzka 19G,
14-100 Ostróda

Godziny pracy:

pon. - pt. 800 - 1700
sob. 900 - 1400

Salon w Iławie:

ul. Sobieskiego 2A,
14-200 Iława

Godziny pracy:

pon. - pt. 830 - 1630
sob. nieczynne